Drage učiteljice! Dragi učitelji!

S podporo ZMIZR in PedVŠ na Koroškem pripravlja delovna skupina učila za pouk slovenščine. Po mapah z delovnimi listi in zgoščenkah Dobro jutro! in Tako je! so nastale jezikovne vaje in igre z dostopom po internetu pod spletnim naslovom www.sloviklik.at.

Križanke, memori, kviz in druge vaje so pripravljeni in se sproti dopolnjujejo z novimi temami.

Po prenovi strani je sedaj na voljo tudi sistem točkovanja z razporeditvijo na lestvici dosežkov.

Prisrčno vabljeni v svet spleta s slovenščino!

Kompetenčni opisi za 4. šolsko stopnjo in didaktični primer na temo „Jaz in moja družina“

V mapi so kompetenčni opisniki za slovenščino na 4. šolski stopnji. Opišejo zmožnosti, ki (naj) jih učenke in učenci dosežejo na posameznih kompetenčnih področjih.

Pdf

Kompetenčni opisi za 8. šolsko stopnjo

V mapi so kompetenčni opisniki za slovenščino na 8. šolski stopnji. Opišejo zmožnosti, ki (naj) jih učenke in učenci dosežejo na posameznih kompetenčnih področjih.

Pdf

Pot pod noge in v širni svet

Bistre glave v prostem času

PDF

Model didaktične obdelave s kompetenčnimi opisi za 8. šolsko stopnjo

K posameznim kompetenčnim področjem so pripravljeni delovni listi na te teme:

Poklici in poklicno življenje / Družina in sorodniki

Poklici in poklicno življenje (slušno besedilo)

Mapi Dobro jutro in Tako je!

V mapah so zbrani različni delovni listi z literarnimi in neliterarnimi besedili, igrami, slovničnimi vajami ... za začetno učenje slovenščine (mapa Dobro jutro)  in nadaljevalno učenje slovenščine (mapa Tako je!).

Dobro jutro

Tako je

Povezave

Bodimo pozorni – varna raba interneta: safe.si

Spletna izbira poklica: www.mojaizbira.si

Spletni časopis za mlade: https://casoris.si/

Internetni bralni nasveti: www.dobreknjige.si

Znameniti spomeniki: www.kleindenkmaeler.at