Spletna izbira poklica

V četrtih razredih ljudske šole in v četrtih razredih nove srednje šole oz. nižje stopnje gimnazije se je treba odločiti, kako gre šolanje naprej.

Pomembno je, da se dobro informiramo o nadaljnji učni poti za poklic, ki si ga želimo izbrati. Na spletu so informacijske strani nadaljevalnih šol, vabijo na dneve odprtih vrat ali na obisk v pouku, pa tudi na poklicnem mestu. Poklicno svetovanje je v času izbiranja nadaljevanja poklicne in izobraževalne poti seveda zelo pomembno.

Obenem je dobro, da vemo čim več o poklicih prihodnosti, o poklicih, ki nas zanimajo, o šolanju, ki ga potrebujemo za bodoči poklic. Pomagajo nam pri tem strani, ki predstavljajo raznorazne poklice.

Spletna stran www.mojaizbira.si »je posvečena poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjena je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč bodisi pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti, bodisi pri opravljanju vloge dobrega svetovalca.« (iz predstavitve strani)


Na prvi strani vpišete oz. poiščete v seznamu pod gumbom »Poklici« v iskalno polje poklic, ki vas zanima. Poklici so na kratko opisani ali predstavljeni z videom; ob predstavitvi pa najdete tudi informacije o izobrazbi za ta poklic. Predstavljene so izobraževalne ustanove v Sloveniji, za Koroško pa si sami poiščite ustrezne šole.

Izbira je velika – na tej strani najdete poklice od administratorja do zootehnika. Dobro se informirajte, saj se pripravljate na življenje.