Znameniti spomeniki

Ko hodimo po naših krajih, vedno spet zagledamo znamenje ob poti, kapelo, kulturni spomenik, vodnjak ali pomnik, skratka elemente, ki so del podobe našega okolja. Obstajajo ustanove, ki skrbijo za varstvo takih (malih) spomenikov. V evropskem čezmejnem projektu so izobraževalna ustanova Kärntner Bildungswerk, Slovenski narodopisni institut Urban, Koroški pokrajinski muzej in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravili spletno stran www.kleindenkmaeler.at v nemščini in slovenščini.

Na zemljevidu vidite, kje se nahajajo spomeniki. Na traku s fotografijami so predstavljeni posamezni primeri. Opišejo njihovo podobo, dodajo pa tudi podatke iz zgodovine oz. legend in kdo je lastnik oz. varuh predstavljenega malega spomenika.

Na spletni strani vabijo tudi k sodelovanju „pri dopolnjevanju podatkov in gradiva! Manjši spomeniki in znamenja zahajajo v pozabo, čeprav imajo bogato zgodovino. Mnogi od njih niso znanstveno popisani in dokumentirani – manjkajo namreč »terenski raziskovalci«, ki bi pomagali pri dokumentaciji.“ Lahko se registrirate kot sodelavci na terenu in po registraciji poslikate in opišete znamenja v svoji okolici.

Leksikon od A do Ž vam pomaga pri razumevanju besedil z dodatnimi razlagami o strokovnih pojmih in življenju svetnikov.

Ob ogledu strani boste videli, da je v našem okolju veliko biserov naše kulturne pokrajine.