Digitalna knjižnica

Poleg možnosti iskanja po vseh slovenskih knjižnicah v sistemu skupne bibliografije cobiss je v virtualnem svetu interneta na voljo tudi »Digitalna knjižnica Slovenije« pod naslovom www.dlib.si.

Takoj na predstavitveni prvi strani najdete dostop do učnega gradiva o Ivanu Cankarju – „Učni vir, ki s sodobnim prikazom digitalno dostopnih virov kulturne dediščine ponuja celovit vpogled v življenje, delo in čas Ivana Cankarja. Namenjen je podpori učnemu procesu. Pilotni projekt je nastal v sodelovanju z Osnovno šolo Kašelj, Gimnazijo Vič in Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.“


Pod predstavitvenim trakom najdete na vstopni strani DLIB zbirke, med njimi pa „1000 let besed“ – „Zbirka 1000 let besed: zgodovina slovenskega jezika in slovstva je namenjena najširšemu krogu uporabnikov. Zasnovana je kot učni pripomoček za e-učenje za osnovno in srednješolsko mladino, z razvojem in nadgradnjo pa bo postala učni pripomoček tudi za univerzitetni študij. Objavili bomo pomembnejša dela slovenske pisne kulturne dediščine.“

Gre za zbirko starejših knjižnih zakladov in zbirk, ki je namenjena raziskovalkam in raziskovalcem, torej znanosti, seveda pa tudi mlajšim in starejšim bralkam in bralcem, ki želijo – vsaj virtualno – pogledati v zakladnico gradiva.

http://www.dlib.si/  (26. 3. 2020) - pripravil Miha Vrbinc